אהרון אפלבאום מחויב לשלם הוצאות

ביום 27.1.21 הוסיף בית המשפט המחוזי וחייב את אהרון אפלבאום לשלם לי הוצאות משפט בסכום המקסימלי שהחוק מאפשר בנסיבות הללו. בית המשפט המחוזי מסיים את ההחלטה במילים הבאות:
“לא ביקשנו מהצדדים לטעון לעניין פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה, ומטעם זה איננו מורות לעשות כן. עם זאת, אנו סבורות כי זה הוא מקרה בו ניתן היה גם לשקול לחייב את המערער (אהרון אפלבאום – ח.מ.) בהוצאות כאמור”.
הוצאות לטובת אוצר המדינה מטילים במקרים קיצוניים כאשר ההליך הננקט או התנהלות בעל הדין ו/או עורך דינו גורמים לכך שבית המשפט נאלץ לבזבז את זמנו על הליכי סרק. כנראה שזה מה שחשב בית המשפט המחוזי על התנהלותם של אהרון אפלבאום ויעקב ובורובסקי והגשת כתב הערעור המופרך שלהם.

פוסטים קודמים

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email