די לשנאה.

זה לא פוסט פוליטי !! לשנאה של מי שחושב/פועל אחרת ממני בשם ״אהבת הארץ״ לכאורה יש שם…

פוסטים קודמים