די לשנאה.

זה לא פוסט פוליטי !! לשנאה של מי שחושב/פועל אחרת ממני בשם ״אהבת הארץ״ לכאורה יש שם…

פוסטים קודמים

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email