"כי אנו בני האידיאה"

חוסר היכולת של הממשלה להתמודד מול גל הקורונה הנוכחי ברור ולחלוטין לא מפתיע.
הבקשה של בנט מאזרחי ישראל לא לטוס לחו״ל, כמו גם קריאתו למתנגדי החיסון ללכת להתחסן, מבוססת כנראה על ההנחה שהאדם יכול וצריך להעדיף את טובת הכלל על פני תפיסת עולמו ו/או טובתו האישית.
זו הנחה מופרכת המנוגדת לחלוטין לטבע האנושי.
בוודאי שלא מדובר על משהו שאפשר ללחוץ על כפתור ו "הופ" זה מתעורר באדם.
ר' יהודה לייב אשלג – בעל הסולם, כתב במאמרו "הגלות והגאולה" כך:
"הנני להציע לבית ישראל, שיאמרו לצרותינו די, ויעשו חשבון, חשבון אנושי על כל פנים, מכל אלו הרפתקאות, ששינו ושילשו עלינו… מוכרחים אנו להתגלגל, פעם לימין ופעם לשמאל, כגלגול כל האומות. ועוד הרבה יותר. מפני שטבע המפותחים שאי אפשר לרסנם, כי כל דעה חשובה, מבעל דעה מפותח, לא תרכין ראשה מפני שום דבר, ואינה יודעת פשרות. ועל כן אמרו ז"ל: "ישראל עזין שבאומות הן", כי כל שדעתו רחבה יותר, הוא עומד על דעתו ביותר… במשפט אחד, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך חיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית… כי אנו בני האידיאה".

חנוך מילביצקי

פוסטים קודמים