תמונת הניצחון שלי

יש שיח עכשיו על תמונות ניצחון. יש? אין? שלנו? שלהם? רוצה לשתף אתכם בתמונת הניצחון שלי. הריבועים הללו על המסך זה אנשים מכל העולם שנפגשים מידי בוקר, no matter what, כדי למצוא את הדרך להתחבר ביניהם. כדי למצוא את הדרך ללב של עם ישראל ומשם ללבם של כל האנשים באשר Read more…