40 שנה חלפו כאילו כלום

"פיינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לזה, אשכנזי. משה ברזני היה ספרדי מעיראק. בלילה, לאחר שנידונו למוות, והיו צריכים בבוקר בבוקר להוליך אותם אל התלייה, והרב התעקש והוא אמר שיבוא להוריד אותם, והם לא רצו לפגוע ברב, הם לקחו בליבותיהם רימון יד… לחצו! אשכנזי? עיראקי? יהודים! אחים! לוחמים!" בגין. מרץ 1982.
40 שנה חלפו כאילו כלום. רלוונטי גם היום – לכולנו.

פוסטים קודמים